Svensk skola i Laem Mae Phim

Alfa Education

Alfa Education

Vi är en svensk skola/förskola som följer den svenska läroplanen och har erfarna lärare.

Det som gör oss unika är vårt arbete med livskunskap för framtiden.

Vi välkomnar alla oavsett tidslängd. Ni väljer om ni vill stanna en vecka, en månad eller ett år, eller varför inte flera år?

Låter det intressant, i så fall vill vi hälsa dig och din familj välkomna till ALFA, en svensk skola i Thailand.

Här kan du läsa mer om skolan och deras visioner: ALFA education-Svensk skola i Thailand

www.alfaedu.se

Alfa Alfa

Svensk skola öppnar i Hua Hin hösten 2012

Svensk skola Thailand

Sanuk- Svenska skolan Thailand var 2004 den första svenska skola som etablerades i Thailand. Vi driver idag Barnklubb, Förskola & Skola på Koh Lanta och sedan januari 2011 även i Huay Yang. Sedan vår första skola etablerades har vi haft glädjen att ta emot 1000-tals barn och för varje år som går lär vi känna flera nya familjer som väljer att besöka eller bosätta sig i Thailand.

Vår verksamhet bygger på kvalité, gemenskap och personlig utveckling. Vi följer de svenska läroplanerna och arbetar endast med svenska utbildade och erfarna pedagoger. Vi arbetar i mindre klasser om upp till ca 10 elever som mest och utgår alltid från varje barns unika behov och mål.

Hua Hin sedan länge varit ett populärt resmål för skandinaver och då flera av oss nordbor dessutom valt att investera i ett boende ser vi det som naturligt att det även bör finnas ett svenskt kvalitativt skolalternativ på orten. Med anledning av det öppnar vi till hösten 2012 upp en ny skola för familjer, barn och barn-barn som vill kunna besöka släkt, vänner, bosätta sig eller turista i Hua Hin.

För mer information om oss som driver skolan eller om verksamheten generellt är du varmt välkommen att besöka vår hemsida på www.svenskaskolanthailand.se

Vill du ta en direktkontakt med oss för frågor och funderingar runt den kommande etableringen är du välkommen att kontakta Patrik på patrik.gunnarsson@svenskaskolanthailand.se

Svensk skola Hua Hin

Svensk skola i Thailand

Svensk skola Thailand

Det finns idag ett antal svenska skolor i Thailand för barn och ungdomar som vistas i Thailand från 4 veckor upp till ett helt läsår, eller flera.  Den första svenska skolan i Thailand (Sanuk- Svenska skolan Thailand) startade 2004 på ön Koh Lanta men har sedan start visat sig uppskattad och därför etablerat sig på andra populära turistorter också. På senare år har det som följd av detta dessutom öppnats ytterligare några svenska skolor av mer lokal karaktär.
På Koh Lanta finns också en danskskola, tillsammans med den svenska, och på några av skolorna tar man även emot norska och finlandssvenska elever.
Några av skolorna ligger i en fantastisk miljö, då ofta nära havet och skolorna använder ofta stranden till idrott, friluftsdagar, lek och bad.  Den mest utmärkande skolan ur detta perspektiv är den svenska skolan i Huay Yang. Det måste, precis som bolagets hemsida gör gällande, vara världens vackraste skola!

De flesta svenska skolorna följer den svenska läroplanen Lgr-11, där undervisningen för varje elev utgår från en individuell utvecklingsplan. Skolorna i Thailand håller ofta hög kvalité vad gäller undervisning, elevstorlek och personal.  Vanligtvis anställer skolorna endast utbildad svensk personal med flera års erfarenhet. Elevgrupperna kan variera men det är generellt små grupper, runt 10 barn per klass, vilket möjliggör individuell undervisning och en nära relation mellan pedagog och elev.
Förutom den ”vanliga undervisningen” har skolorna ofta undervisning i enkla ord och fraser på thailändska, man gör utflykter till spännande och intressanta thailändska platser, eleverna får kunskap om thailändska traditioner och de får prova på allt från thailändsk matlagning till att rida elefant. Detta ger en ökad medvetenhet om mångfald och förståelse för olika kulturer.
Flera av skolorna har båda förskola och skola. Förskolorna tar emot barn från ca 3 år och personalen är oftast svenska utbildade förskollärare. Förskolan följer också den svensk läroplan för förskola.

Att gå på en svensk förskola eller skola i Thailand har blivit mycket uppskattat då många familjer väljer att ta en ”thaimout”.  Det är då fantastiskt att veta att barn och ungdomar får tillgång till en pedagogisk verksamhet och undervisning av hög kvalité. Att det dessutom är i en tropisk miljö gör det hela ännu bättre!

Vanliga frågor;

Får alla elever ledigt från hemskolan för en resa till Thailand?
Ja, de flesta skolor ger ledigt för en längre resa till Thailand om skoleleven får undervisning på en svensk skola. Ledighetsansökan ska lämnas in till rektor som vanligt men med uppgifter om hur skolgången kommer att lösas på resan. De flesta skolor i Sverige känner till att svenska skolor i Thailand håller en hög utbildningsnivå och har gott rykte. Om hemskolan har funderingar finns mycket att läsa på skolornas hemsidor och det går bra för rektor eller lärare att kontakta svenska skolan i Thailand för mer information.

Vilka förberedelser krävs från hemskolan?
Elever som stannar kortare tid än en termin tar med sig skolmaterial och planeringar från lärare i respektive ämne från sin hemskola. Lärarna på svenska skolan i Thailand håller kontakt med lärarna på hemskolan vid behov. Vid avslutad skolgång i Thailand skrivs ett skriftligt omdöme som eleven tar med till sina lärare hemma.
Elever som stannar längre än en termin får vanligtvis material på skolan i Thailand samt att läraren i Thailand ansvarar för planering i varje ämne.

Sätter svenska skolan i Thailand betyg?
Nej, för de elever som stannar under en längre tid och ska betygsättas planeras undervisningen och eleven bedöms genom Sofia Distans, en svensk distansutbildning som sätter betyg på eleven. De får handledning och stöd på skolan i Thailand. För kortare vistelser får eleven ett utförligt skriftligt omdöme i varje ämne som stöd för betygsättningen hemma.

Kostar det pengar att gå på en svensk skola i Thailand?
Ja, alla skolor finansieras genom en avgift per elev och vecka. Idag är det ett fåtal kommuner i Sverige som bidrar till skolavgifterna, de kräver då oftast att elev stannar i en termin eller mer.  Det är värt att kontakta sin hemkommun och ställa frågan kring möjligheterna att få sin skolpeng. Avgifterna skiljer något mellan skolorna och det beror på gruppstorlek, lärarnas erfarenhet, lokaler och faciliteter mm

Behöver man anmäla sig  i god tid för att få en plats?
Under högsäsong dvs januari, februari och mars blir  förskolan och skolan ofta full ganska tidigt, speciellt på de små skolorna.  Var ute i god tid, gärna ett år innan. Det är lättare att få platser under höstterminen då färre svenskar reser till Thailand.

Vad händer när man kommer till förskolan och skolan?
Innan skolstart träffas eleven, föräldrar och ansvarig lärare/ förskolelärare på skolan i Thailand för ett uppstart samtal. Därför är det bra att planera ankomst till Thailand några dagar innan skolstart. Vid samtalet går man igenom frågor och förväntningar samt tittar på den planering hemskolan skickat med. Eleven får ett schema och information om hur en skolvecka ser ut. För yngre barn diskuteras hur inskolningen ska gå till. Inskolning går oftast mycket smidigt och snabbt. Första dagen, vanligtvis en måndag, hälsas alla nya elever välkomna. Det är ofta flera elever som börjar och slutar varje vecka, speciellt under högsäsong, och man jobbar därför mycket med gruppen så att alla känner sig välkomna.  Då alla elever vet hur det är att vara nytillkomna till gruppen är de bra på att ta hand om nya klasskamrater så att han/hon snabbt kommer in i gemenskapen.

Källa: frågor och svar
www.svenskaskolanthailand.se

Svensk skola i Thailand

Svensk skola i Thailand

Svensk skola i Thailand